Tine Wastiels

Psychologe

Tine Wastiels

Psychologe

Voel je je slecht? Verdrietig? Snel geïrriteerd? Prikkelbaar? Bezorgd?
Iedereen heeft wel eens het gevoel dat hij of zij vastloopt in het leven en niet meer weet welke
richting hij of zij uit moet gaan. Het is goed om dan op tijd professionele hulp in te schakelen.
Je kan binnen De Demer bij mij terecht voor kortdurende psychologische zorg. Ik werk zowel
met kinderen als volwassenen.
Naast mijn basisopleiding als klinisch psycholoog ben ik geschoold als relatie- gezins- en
systeemtherapeute en psychotraumatherapeute. Ik maak met veel enthousiasme deel uit van het
multidisciplinaire team van De Demer in kader van het aanbieden van eerstelijnszorg.
Ik ben geconventioneerd als klinisch psycholoog en een consultatie wordt onder bepaalde
voorwaarden terugbetaald:
 bij lichte tot matige problemen,
 voor 4 sessies per jaar,
(eenmalig op voorschrift te verlengen tot max. 8 sessie per jaar),
 met een persoonlijk aandeel van €11,20 per sessie
(€4,00 bij verhoogde tegemoetkoming),
 mits een (verwijs)voorschrift ELP opgemaakt door uw huisarts.
Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de verschillende mutualiteiten die eveneens een gedeeltelijke
terugbetaling voorzien voor kinderen en volwassenen indien uw hulpvraag niet kadert binnen de
ELP-regelgeving.
Neem gerust contact op met het secretariaat voor een eerste afspraak. Dan bekijken we samen
hoe ik je terug op weg kan helpen!