Maandag:              

08.00u – 19.00u

Dinsdag:                    

08.00u – 19.00u

Woensdag:            

08.00u – 19.00u

Donderdag:           

08.00u – 19.00u

Vrijdag:                  

08.00u – 18.00u

Praktijkinfo

Onze praktijk is geopend op weekdagen van 08.00u tot 19.00u. Indien u in de digitale wachtkamer geen vrije afspraak meer vindt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.

 Globaal Medisch Dossier

Als u een globaal medisch dossier (GMD) afsluit in onze groepspraktijk, geeft u de opdracht dit dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er een hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk.

Waarom is een Globaal Medisch Dossier belangrijk?

30% remgeldvermindering voor consultaties bij de groepspraktijk die het GMD bijhoudt.

Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Wij raden al onze patiënten aan een GMD af te sluiten.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 11.00u.  Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die ernstig ziek zijn en zich niet kunnen verplaatsen. In de praktijk hebben we een volledig dossier en meer materiaal ter beschikking om u beter te helpen.

Voorschriften

Regelmatige controles zijn van belang voor het goede verloop van een behandeling.

Aandoeningen zoals ‘hoge bloeddruk’ en ‘suikerziekte’ zijn voorbeelden waarbij men weinig ernstige klachten ervaart. Het nut van een consultatie in opvolging van deze aandoeningen kan dan soms banaal lijken vanuit een patiëntenstandpunt.

Toch is een goede opvolging zeer belangrijk!
Kleine aanpassingen in medicatie en regelmatige controles kunnen grotere problemen in de toekomst voorkomen.

Daarom worden voorschriften niet voorgeschreven wanneer er de laatste maanden geen consultatie aan voorafgegaan is. Tijdens een consultatie geven we dan wel voldoende voorschriften mee tot uw volgende medische controle.

Attesten

Er worden geen attesten afgeleverd die niet conform zijn met de realiteit.

Weekdagen

18.00u-08.00u

Tel: 011/33.22.88

Weekend en feestdagen:

Tel: 011/33.65.33

Huis 9

Stadsomvaart 9

3500 Hasselt

Apothekerswachtpost

Centraal nummer: 078/05.17.33

Nuttige telefoonnummers

Anonieme Alcoholisten

03 / 239.14.15

Antigifcentrum

070 / 245.245

Brandwondencentrum

02 / 268.62.00

ChildFocus

11.6000

Druglijn

078 / 15.10.20

Europees noodnummer

112

Kankerlijn

0800 35 445

Politie

101

Rode Kruis

105

UZ | Leuven | Gasthuisberg

016 33 22 11

Zelfmoordlijn

1813